CAR Ai System
ขับรถปลอดภัย กับ Car Ai (Anti Fatigue Driving Car Alarm System)
กล้องจับคนขับ ตรวจจับการทำกิจกรรม ง่วง หลับใน โทรศัพท์ ฯลฯ

CAR Ai

ขับรถปลอดภัย กับ Car Ai (Anti Fatigue Driving Car Alarm System)กล้องจับคนขับ ตรวจจับการทำกิจกรรม ง่วง หลับใน โทรศัพท์ ฯลฯ
กล้องหน้า การออกนอกเส้นถนน ทางโค้ง หมอกหรือวิศัยทรรค์ไม่ปกติพร้อมเก็บบันทึกกิจกรรมไว้ที่ศูนย์กลางใช้ได้กับรถยนต์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รถสาธารณะ เช่นรถบัส รถโดยสาร รถองค์กร ฯลฯ หรือสามารถใช้กับรถบุคคลธรรมดาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด

Anti-fatigue Camera
ใช้บันทึกภาพคนขับ

ADAS Camera
ใช้บันทึกภาพถนนพร้อมแจ้งเตือนข้างหน้า

VDO CAR Ai