CLOUD SECURITY

ระบบความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน ออฟฟิต องค์ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ช่วยป้องกันโจรกรรมทรัพย์สิน ป้องกันเหตุร้ายผู้บุกรุก

 

Temp and Humidity Sensor

ระบบติดตามประวัติและ ป้องกันการสูญเสียของทรัพย์สิน
เหมาะสำหรับ โรงงานทำตู้แช่ ร้านขายอาหาร SME
ร้านสะดวกซื้อ คอนโด อาหารแช่แข็ง