CLOUD SECURITY

ระบบความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน ออฟฟิต องค์ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ช่วยป้องกันโจรกรรมทรัพย์สิน ป้องกันเหตุร้ายผู้บุกรุก

 

SMART HOME

ระบบบ้านอัจฉริยะ คือการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย

icon-smt