HIP CLOUD
SECURITY CENTER

ระบบความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน
ออฟฟิต องค์ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่
ช่วยป้องกันโจรกรรมทรัพย์สิน ป้องกันเหตุร้ายผู้บุกรุก

HIP CLOUD SECURITY CENTER
ระบบความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน ออฟฟิต องค์ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ช่วยป้องกันโจรกรรมทรัพย์สิน ป้องกันเหตุร้ายผู้บุกรุก มีระบบการแจ้งเตือนและบันทึกภาพกล้องวงจรปิด เมื่อเกิดเหตุ

THE FACETORY
ระบบความปลอดภัยเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมโรงงานและ
องค์กรขนาดใหญ่ดูแลความปลอดภัย 24ชม
และแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุ

THE OFFICE
ระบบความปลอดภัยเหมาะสำหรับออฟฟิตและองค์กรขนาดเล็ก
ไปจนถึงองกรณ์ขนาดใหญ่ดูแลความปลอดภัย 24ชม
และแจ้งเตือนเมือ่เกิดเหตุ

THE GOLD SHOP
ระบบความปลอดภัยเหมาะสำหรับห้างทองที่
ต้องการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันการ
โจรกรรมทรัพย์สินภายในร้าน

GOVERNMENT PLACE
ระบบความปลอดภัยเหมาะสำหรับสถานที่ราชการสำคัญ
เพื่อป้องกันเหตุร้าย รวมทั้งป้องกันผู้บุกรุก
ป้องกันการโจรกรมมทรัพย์สินราชการ

SME
ระบบความปลอดภัยเหมาะสำหรับธุรกิจ SME
ช่วยดูแลความปลอดภัยในธุรกิจ
และทรัพย์สินของคุณให้ปลอดภัย

CONDO & HOTELS
ระบบความปลอดภัยเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่
โครงการขนาใหญ่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับลูกค้าของคุณ

VDO HIP CLOUD