CLOUD SECURITY

ระบบความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน ออฟฟิต องค์ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ช่วยป้องกันโจรกรรมทรัพย์สิน ป้องกันเหตุร้ายผู้บุกรุก

 

Asset Tracker

มีระบบจัดการ ติดตามตู้คอนเทนเนอร์ ครอบคลุมทั่วไปเทศ
มีการแจ้งเตือนเก็บประวัติ เหมาะสำหรับ
โรงงาน กิจการ ร้านค้า และอาหารแช่แข็ง

 

Temp and Humidity Sensor

ระบบติดตามประวัติและ ป้องกันการสูญเสียของทรัพย์สิน
เหมาะสำหรับ โรงงานทำตู้แช่ ร้านขายอาหาร SME
ร้านสะดวกซื้อ คอนโด อาหารแช่แข็ง