เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 การประชุมสุดยอดความร่วมมือของ NB-IoT และ Ecosystem

8 July 2019 By

Thailand NB-IoT Ecosystem Summit pacing to construct a more Opened Platformand to develop a common business industrial ecosystem today.

การประชุมสุดยอดความร่วมมือของ NB-IoT และ Ecosystem ในประเทศไทยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างขึ้นและเพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน