จีพีเอส แทรคเกอร์

แจ้งตำแหน่งของรถผ่าน Application
มือถือ แบบ REAL TIME
ดูข้อมูลเส้นทางการเดินทางย้อนหลัง

NB-IoT GPS TRACKER ปกป้องดูแลรถและตัวคุณ
การเฝ้าระวังความปลอดภัยของรถยนต์ แจ้งพิกัดและสถานที่ที่ไป มีระบบแจ้งสัญญาณเตือนภัย มีระบบจดจำการติดตามเส้นทาง

แจ้งตำแหน่งของรถผ่าน Application
มือถือ Near Real-time

ดูข้อมูลเส้นทาง การเดินทางย้อนหลัง

แจ้งเตือนผ่าน Application เมื่อมี
การรื้อถอนอุปกรณ์และตัดสายไฟ
แบตเตอรี่ใกล้หมด เกิดแรงสั่นสะ
เทือนหรืออุบัติเหตุ

พร้อมศูนย์บริการแจ้งเหตุ
และประสานงาน 24 ชั่วโมง

VDO GPS TRACKER