เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คุณโทนี่ หยาง ร่วมกับชมรมนักธุรกิจโชคดี ถวายพระพรชัยมงคล

9 กรกฎาคม 2019 By

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ร่วมกับชมรมนักธุรกิจโชคดี บันทึกเทปเพื่อออกอากาศถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยคณะผู้บริหารชมรมและสมาชิกชมรมนักธุรกิจโชคดีทุกท่าน ต่างสำนึกในประมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกร จึงขอโอกาสนี้แสดงความจงรักภักดี ด้วยการบันทึกเทพโทรทัศน์ออกอากาศถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5