วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 พบ HIP CLOUD SECURITY ได้ที่งาน Transforming SMEs

9 กรกฎาคม 2019 By

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 พบ HIP CLOUD SECURITY  ได้ที่งาน Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ตอบสนองความต้องการประเทศ สร้างผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อน ผ่านการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการแก่อุตสาหกรรม ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ วว. ไปสู่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตรและอาหารของไทย ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติต่อไป
เวลา 8.30-16.00 น.
ห้องบอลรูม A
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ห้ามพลาดนะคะ