คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด หนึ่งในเครือข่ายพันธมิตร AIAP

9 กรกฎาคม 2019 By

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด หนึ่งในเครือข่ายพันธมิตร AIAP – AIS IoT Alliance Program เพื่อรองรับการพัฒนา IoT ในประเทศ และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมกับ Mr. Eric Hu and Mr. Stanley Senior Manager New Business AIS Key Account จาก Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. โดยมี คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส นำชม AIS Innovation Center ชมศักยภาพผู้นำนวัตกรรมของประเทศ นำเทคโนโลยี IoT ให้บริการเชิงพาณิชย์ได้จริงทั่วประเทศ

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ภาครัฐและเอกชนชั้นนำ มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการต่อเนื่อง โดยมีการนำ IoT มาพัฒนาเป็นโซลูชั่นส์ต่างๆ อาทิ Smart City , Smart Environment , Smart Business, Smart Machine , Smart Manufacturing และอีกหลากหลายโซลูชั่นสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน

ทีมงานคุณภาพของ� เอไอเอส สามารถผสมผสาน ออกแบบพัฒนารูปแบบบริการที่ตอบโจทย์ สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างแท้จริง และมีองค์กรชั้นนำใช้งานเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน อาทิ ปตท. , พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค , โครตรอนกรุ๊ป และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวยืนยันว่าตนเองยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ NB-IoT ได้รับการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Enterprise Marketing Management Manager กล่าวว่าเทคโนโลยี Wireless โดยเฉพาะ NB-IoT จะเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้พลังงานต่ำ เชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากพร้อม ๆ กัน ใช้ได้ทั้งในอาคารและพื้นที่ใหญ่ ๆ อุปกรณ์ราคาถูกกว่า เริ่มต้นใช้งานง่ายเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านเสาสัญญาณได้เลย

คุณโทนี่ หยาง กล่าวว่า สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมกับ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ NB-IoT ในประเทศไทย ด้วยการจัดงาน Thailand NB-IoT Ecosystem Summit เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 รายจากทั่วประเทศ

การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นเจ้าภาพโดย สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) โดยมีนายกร ทัพพะรังสี (อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานสมาคมมิตรภาพไทย – จีน) เป็นประธาน โดยมีดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน DEPA (กลุ่มงานโครงการพิเศษและ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยยากร